WSPIERAMY SPORTOWĄ POLSKĘ

Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image Slideshow Image

Zmieniamy się w KLUB SPORTOWA POLSKA!

Zmieniamy się w KLUB SPORTOWA POLSKA!

Dołącz do programu „budujemy Sportową Polskę” i pokaż sportowe oblicze swojej gminy!

Dołącz do programu „budujemy Sportową Polskę” i pokaż sportowe oblicze swojej gminy!

Zmieniamy się w KLUB SPORTOWA POLSKA!

Zmieniamy się w KLUB SPORTOWA POLSKA!

Dołącz do programu „budujemy Sportową Polskę” i pokaż sportowe oblicze swojej gminy!

Dołącz do programu „budujemy Sportową Polskę” i pokaż sportowe oblicze swojej gminy!

Zgłoś swój udział
czlonkowie
BASPOL Sp. z o.o.
ul. Namysłowska 8, 03-455 Warszawa, tel. 22 618 15 03 w. 18, www.wszystkodobasenow.pl, www.baspol.com.pl
czlonkowie
Marek Zdziebłowski
Acrux Sp. z o.o., 04-832 Warszawa ul. Patriotów 174
czlonkowie
Bogdan Grala
GolBox, www.golbox.pl
czlonkowie
Janusz Komurkiewicz
FAKRO Sp. z o.o., ul. Węgierska 144a, 33-300 Nowy Sącz
czlonkowie
Anna Pawelak
ELPLAST + Sp. z o.o., ul. Niepodległości 8, 44-336 Jastrzębie-Zdrój
czlonkowie
Edward Niepsuj
Pesmenpol Sp. z o.o., ul. Słowackiego 75a, 32-400 Myślenice
czlonkowie
Radosław Koelner
RAWLPLUG (Koelner Polska S.A.)Kwidzyńska 63, 51-416 Wrocław
czlonkowie
Sergiusz Kocowski
Tarkett Polska Sp. z o.o., ul. Karolkowa 30 PL01-207 Warszawa
czlonkowie
Jarosław Szczupak
ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp.K., ul. Kwiatowa 23, 88-110 Jacewo
czlonkowie
Magda Piątkowska
ul. Powstańców Wlkp. 5 64-111 Lipno k/Leszna tel. 65 534 06 80 tel: 600 033 044
czlonkowie
Dominik Suwiński
PWB Media Sp. z o.o., 04-832 Warszawa ul. Patriotów 174
czlonkowie
Filip Nowakowski
Novol Sp. z o.o., ul. Żabikowska 7/9 62-052 Komorniki
czlonkowie
TOMASZ TOMCZUK
Doka Polska Sp. z o.o., Centrala krajowa ul. Bankowa 32 05-220 Zielonka
czlonkowie
Paweł Burdziakowski
Selena S.A., ul. Wyscigowa 56E 53-012 Wroclaw
czlonkowie
Artur Kiowski
AKSBUD System Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 8, 46-040 Schodnia
czlonkowie
Anna Polaniecka
Bodys Sp. z o.o., 04-832 Warszawa ul. Patriotów 174
czlonkowie
Jerzy Hnat Architekci PL
ArchitekciPL, ul.Kościelna 1/7, 44-100 Gliwice, tel/fax 32/2705637
czlonkowie
Krzysztof Baran
KREISEL - Technika Budowlana Sp. z o.o., ul. Szarych Szeregów 23 60-462 Poznań, Tel. 61 846 79 95
czlonkowie
Zbigniew Wnukowicz
ELBAS S.C., ul. ECHA LEŚNE 16, 03-257 Warszawa
czlonkowie
Dariusz Kurowski
Ecophon w Polsce, ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa
Uczestnicy programu budujemy Sportową Polskę
Gmina Alwernia
Uczestnicy programu budujemy Sportową Polskę
Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie
Uczestnicy programu budujemy Sportową Polskę
Gmina Podegrodzie
Uczestnicy programu budujemy Sportową Polskę
Powiat Wrocławski
Uczestnicy programu budujemy Sportową Polskę
Gmina Obrowo
Uczestnicy programu budujemy Sportową Polskę
Gmina Kraśniczyn
Uczestnicy programu budujemy Sportową Polskę
Gmina Staroźreby
Uczestnicy programu budujemy Sportową Polskę
Miasto i Gmina Gryfino
Uczestnicy programu budujemy Sportową Polskę
Gmina Nowinka
Uczestnicy programu budujemy Sportową Polskę
Miasto Toruń
Uczestnicy programu budujemy Sportową Polskę
Gmina Łubnice
Uczestnicy programu budujemy Sportową Polskę
Gmina Dobrzyca
Uczestnicy programu budujemy Sportową Polskę
Gmina Nowy Tomyśl
Uczestnicy programu budujemy Sportową Polskę
Gmina Bałtów
Uczestnicy programu budujemy Sportową Polskę
Miasto Dęblin
Uczestnicy programu budujemy Sportową Polskę
Miasto i Gmina Serock
Uczestnicy programu budujemy Sportową Polskę
Gmina Jedlicze
Uczestnicy programu budujemy Sportową Polskę
Miasto Bieruń
Uczestnicy programu budujemy Sportową Polskę
Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne SŁOWIANKA Sp. z o.o.
Uczestnicy programu budujemy Sportową Polskę
Miasto Wolsztyn

Patronaty

Program swoim autorytetem wspierają polskie i międzynarodowe organizacje, a także przedstawiciele instytucji współpracujących z Polskim Klubem Infrastruktury Sportowej. Program "budujemy Sportową Polskę" zyskał poparcie wielu instytucji, dla których ważna jest nie tylko budowa infrastruktury sportowej, lecz także rozwój sportu i rekreacji.

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jest ogólnopolskim, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem, które zrzesza Ochotnicze Straże Pożarne i inne osoby prawne w celu reprezentowania ich interesów oraz propagowania i realizacji celów statutowych.
Związek jest kontynuatorem chlubnych tradycji ruchu strażackiego wyrażających się w niesieniu bezinteresownej pomocy ludziom i służeniu Ojczyźnie.

Polski Związek Lekkiej Atletyki

Najstarsze polskie stowarzyszenie sportowe, założone 11 października 1919 w Krakowie. Od 1922 siedziba PZLA mieści się w Warszawie. Związek zajmuje się m. in. popularyzacją i rozwojem lekkoatletyki w Polsce, prowadzi szkolenie zawodników i sędziów. Od 1919 jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych (IAAF).

Business Centre Club

Business Centre Club istnieje od 1991 r. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju organizacją indywidualnych pracodawców. Do BCC należy 2500 członków (osób i firm). Członkowie BCC, reprezentujący blisko 250 miast, skupiają się w 24 lożach regionalnych na terenie całej Polski. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne.

Członkowie BCC akceptują Statut organizacji zobowiązujący ich do reprezentowania wysokich norm etycznych, przestrzegania zasad kodeksu kupieckiego i działania zgodnie z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu.

BCC prowadzi aktywny lobbing gospodarczy na rzecz rozwoju gospodarki wolnorynkowej, tworzenia dobrego prawa, obrony interesów polskich przedsiębiorców. Z członkami Klubu konsultowali się dotychczas wszyscy prezydenci i szefowie rządu RP. Eksperci BCC współtworzą i opiniują ustawy gospodarcze, uczestniczą w pracach komisji parlamentarnych, przekonują do swoich rozwiązań ministrów i posłów. Prace rządu na bieżąco ocenia grupa wybitnych fachowców tworzących Monitorujący Komitet BCC.

Od 2002 roku Business Centre Club reprezentuje interesy pracodawców w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i jako związek pracodawców uczestniczy w najważniejszych sprawach społecznych i gospodarczych kraju: bierze udział w pracach nad projektem ustawy budżetowej, negocjuje z przedstawicielami związków zawodowych ponadzakładowe układy zbiorowe pracy, opiniuje akty prawne i ich projekty, występuje do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności z Konstytucją ustaw i innych przepisów, podejmuje działania wobec administracji publicznej, samorządów, Sejmu i Senatu na rzecz ochrony interesów gospodarczych swoich członków, występuje z powództwami, wnioskami o ściganie, oskarżeniami prywatnymi, przystępuje do toczących się postępowań w interesie członków BCC.

BCC wyraża opinię przedsiębiorców w Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego, w sprawach objętych zakresem zadań organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa oraz rozpatruje sprawy społeczne lub gospodarcze powodujące konflikty między pracodawcami i pracownikami.

W ramach działań na rzecz dialogu społecznego związek pracodawców BCC reprezentuje przedsiębiorców w wojewódzkich i powiatowych Radach Zatrudnienia, Radzie Ochrony Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Socjalnych, Naczelnej Radzie Zatrudnienia, Radzie Statystyki, Radzie Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w Komitetach Monitorujących poszczególne Programy Operacyjne (funkcjonujące w latach 2007-2013), które działają jako niezależne ciała doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej danym Programem Operacyjnym.

BCC jest inicjatorem Forum Dialogu, płaszczyzny komunikowania się poszczególnych grup społecznych w sprawach najważniejszych dla rozwoju Polski. Forum Dialogu skupia środowiska gospodarcze, naukowe, dziennikarskie, prawnicze, lekarskie i studenckie, reprezentujące 25 ogólnopolskich organizacji składających się z 1800 stowarzyszeń publicznych, obejmujących swym oddziaływaniem ponad 5 mln obywateli.

W Klubie działa, jako inicjatywa ogólnopolska, Studenckie Forum BCC.

BCC jest organizacją międzynarodową, wyróżnioną w siedzibie Parlamentu Europejskiego nagrodą EKES za znaczący wkład w krzewienie integracji i tożsamości europejskiej. Honorowymi członkami BCC są m.in.: José Manuel Barroso, Leszek Balcerowicz, George Bush, Jerzy Buzek, Jacques Chirac, Bill Clinton, Janusz Lewandowski, Margaret Thatcher, Władysław Bartoszewski i Lech Wałęsa. Od początku swojego istnienia BCC propaguje idee odpowiedzialności społecznej firm.

Polski Komitet Olimpijski

Misją Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest rozwój, propagowanie i ochrona Ruchu Olimpijskiego w Polsce, zgodnie z Kartą Olimpijską.

W zgodzie z Kartą Olimpijską, Ruch Olimpijski oznacza skoordynowane, zorganizowane, uniwersalne i stałe działania, realizowane pod najwyższym kierownictwem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl), wszystkich osób fizycznych i prawnych zainspirowanych wartościami olimpizmu. Rozciąga swoje działania na pięć kontynentów. Osiąga swój najwyższy cel gromadząc sportowców z całego świata na największym festiwalu sportu, na Igrzyskach Olimpijskich. Jego symbolem jest pięć splecionych ze sobą kół.

Olimpizm jest filozofią życia, chwalącą i łączącą w zrównoważoną całość jakość ciała, woli i umysłu. Uprawianie sportu, bez jakiejkolwiek dyskryminacji jest uniwersalnym prawem każdego człowieka. Łącząc sport z kulturą i edukacją, olimpizm dąży do stworzenia sposobu życia opartego na radości z wysiłku, wychowawczych wartościach dobrego przykładu i poszanowaniu uniwersalnych podstawowych zasad etycznych: przyjaźni, solidarności i fair play.

Dla zapewnienia możliwość uprawiania sportu bez jakiejkolwiek dyskryminacji, MKOl powierzył organizowanie, administrowanie i zarządzanie sportem niezależnym organizacjom sportowym m.in. narodowym komitetom olimpijskim.

Polski Komitet Olimpijski, zrodzony ze społecznego ruchu i skupiający wybitnych wolontariuszy życia sportowego i kulturalnego, jest ogólnopolskim stowarzyszeniem związków, organizacji sportowych i innych osób prawnych, realizujących cele i zadania Ruchu Olimpijskiego oraz zadania związane z rozwojem sportu polskiego. Od blisko 90 lat - powstał bowiem 12 października 1919 roku w Krakowie - rozwija aktywną i wielokierunkową działalność, stwarza warunki i organizuje udział polskiej reprezentacji w igrzyskach olimpijskich, promuje ideę olimpijską i upowszechnia sport, włącza polski ruch sportowy do światowej rodziny olimpijskiej i zapewnia stałe kontakty polskiego sportu z międzynarodowym ruchem olimpijskim, podejmuje różnorodne działania w dziedzinie edukacji olimpijskiej i przyczynia się do trwałych związków sportu ze sztuką.

Polski Komitet Olimpijski, jako autonomiczna organizacja pozarządowa, od początku swego istnienia uzyskał wysoką rangę społeczną i dominującą rolę w polskim ruchu sportowym.Związek Miast Polskich

Związek Miast Polskich jest organizacją o bogatych tradycjach międzywojennych. W latach 1917-1939 Związek mógł poszczycić się wieloma osiągnięciami na polu lobbingu legislacyjnego, promocji gospodarczej i kulturalnej miast. Związek prowadził działalność wydawniczą i szkoleniową oraz szeroką wymianę doświadczeń pomiędzy rozmaitymi służbami miejskimi. Współpracował także z podobnymi organizacjami w innych krajach.

Po drugiej wojnie światowej działalność Związku Miast Polskich została uniemożliwiona. Zaraz po pierwszych po wojnie wolnych wyborach lokalnych (27 maja 1990 r.) pojawiła się inicjatywa odtworzenia Związku. W ciągu kilku miesięcy rady blisko 60 miast podjęły uchwały o przystąpieniu do Związku i w styczniu 1991 roku odbył się w Poznaniu - statutowej siedzibie Związku - jego Kongres Restytucyjny.

W czerwcu 2011 do ZMP należy 298 miast. Mieszka w nich ponad 75% miejskiej ludności kraju

Związek Województw RP

Od samego początku funkcjonowania samorządów województw toczyła się dyskusja na temat utworzenia Związku Województw RP. Pierwotna propozycja utworzenia Związku została poddana dość krytycznej ocenie na Forum Przewodniczących Sejmików. Podczas spotkania w województwie zachodniopomorskim przedyskutowano ponownie prowadzone ustalenia pomiędzy Konwentem Marszałków a Forum Przewodniczących, dotyczące kształtu Statutu Związku Województw i zobowiązano Przewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego do zorganizowania wspólnego posiedzenia Konwentu i Forum Przewodniczących.
W dniu 13 lutego 2002 roku odbyło się spotkanie w Jabłonnie k. Warszawy, w trakcie którego przedyskutowano ponownie wszystkie sporne kwestie. Podczas tego spotkania województwo mazowieckie i województwo śląskie uznały za zasadne, aby wszystkie województwa były reprezentowane przez jednakową liczbę delegatów oraz uzgodniono potrzebę spotkania założycielskiego. W międzyczasie została dokonana nowelizacja ustawy o samorządzie województwa, w której upoważniono samorząd województwa do tworzenia stowarzyszeń.

Podczas spotkania założycielskiego w Warszawie w dniu 9 września 2002 roku, przewodniczący sejmików i marszałkowie województw, zaakceptowali Statut oraz zgłosili akces poparty uchwałami sejmików o przystąpieniu do stowarzyszenia. Na spotkaniu założycielskim przedstawiono projekt statutu, który stanowił m.in., że najwyższą władzą w Związku jest Zgromadzenie Ogólne, złożone z 64 delegatów-reprezentantów 16 województw - po 4 osoby z każdego województwa: marszałek województwa, przewodniczący sejmiku oraz dwie osoby o statusie radnego. Jednocześnie upoważniono Włodzimierza Nieporęta, przewodniczącego Sejmiku i Adama Struzika, marszałka województwa mazowieckiego do wykonania wszystkich czynności prawnych związanych z rejestracją Stowarzyszenia. W dniu 21 września 2002 roku, odbyło się I Zgromadzenie Ogólne Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.
W dniu 8 marca 2010 roku podczas obrad w Poznaniu Zgromadzenie Ogólne Związku Województw RP wybrało p. Jacka Protasa, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, jako nowego Prezesa Zarządu Związku Województw RP.

Unia Metropolii Polskich

Misją Unii Metropolii Polskich jest włączenie metropolii Rzeczypospolitej w sieć metropolii UE. Unia Metropolii Polskich powstała w 1990 r. wg projektu Instytutu Miasta pt. "Tyle państwa ile miasta", z inicjatywy prezydenta m. st. Warszawy, aby realizować partnerstwo stolicy Rzeczypospolitej z innymi głównymi miastami Polski, w celu umocnienia pozycji naszego kraju w Europie i w świecie.
Od 1993 r. UMP ma formę fundacji. Jej Radę stanowią prezydenci 12 centralnych miast metropolii polskich. Rada wybiera sześcioosobowy Zarząd z prezesem, skarbnikiem i sekretarzem. W UMP współdziałają prezydenci, wiceprezydenci, sekretarze, skarbnicy, dyrektorzy wydziałów i eksperci z miast: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i Wrocławia. Przewodniczącym Rady UMP jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, natomiast Prezesem Zarządu UMP jest Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz.


Unia Metropolii Polskich organizuje konferencje, seminaria, konwersatoria i konsylia dla polityków i ekspertów, prowadzi analizy i wydaje publikacje m.in. na temat metropolizacji gospodarki światowej. Dialog z rządem RP Unia Metropolii Polskich prowadzi w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, ponadto opiniuje projekty ustaw dla Sejmu i Senatu, a jej przedstawiciele uczestniczą w pracach komisji parlamentarnych.
Od 2002 roku Unia Metropolii Polskich jest członkiem Światowego Stowarzyszenia Wielkich Metropolii "Metropolis". 11 miast członkowskich UMP: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Warszawa i Wrocław należy do stowarzyszenia wielkich miast europejskich -  Eurocities.
Od 2000 roku Biuro UMP prowadzi Atlas Metropolii Polskich, wykonywany w partnerstwie 12 miast członkowskich.

Stowarzyszenie Architektów Polskich

Historia działalności stowarzyszeniowej architektów polskich liczy już 125 lat. Początkiem była inicjatywa budowniczych i inżynierów tworzących Krakowskie Towarzystwo Techniczne (1877 r.), później zaś aktywność architektów w łonie warszawskiego Towarzystwa Popierania Handlu i Przemysłu (1899 r.). Kontynuacją tych starań stała się samodzielna Delegacja Architektów Polskich utworzona w 1908 roku po Międzynarodowym Kongresie Architektów w Wiedniu. Głównym zadaniem DAP miało być reprezentowanie dążeń architektów polskich działających we wszystkich zaborach. Dzięki tworzeniu wspólnych ekspozycji architektonicznych na wystawach i kongresach oraz organizacji konkursów, architektura polska zaistniała na arenie międzynarodowej. Wypracowywano także jednolite stanowisko wobec ochrony wykonywania zawodu architekta oraz szereg postulatów w sprawie organizacji szkolnictwa architektonicznego. Jednym z ważniejszych osiągnięć środowiska, przed uzyskaniem niepodległości, było opracowanie zasad regulaminów konkursów architektonicznych (1911r.).

Po odzyskaniu niepodległości, Koło Architektów w Warszawie podjęło się organizacji I Powszechnego Zjazdu Architektów (1919 r.). W 1926 roku powstało w Warszawie Stowarzyszenie Architektów Polskich - SAP. Jednocześnie na zjeździe polskich stowarzyszeń architektonicznych uchwalono powołanie instytucji periodycznych zjazdów delegatów pod nawiązującą do tradycji nazwą Delegacja Architektów Polskich. W tym samym roku w Poznaniu utworzono Związek Stowarzyszeń Architektów Polskich - ZSAP. W osiem lat później, w lipcu 1934 roku, Walny Zjazd Delegatów w Warszawie powołał, jednoczące wszystkie organizacje architektów, Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej - SARP. Nazwa ta przetrwała do 1952 roku, kiedy to na VI Walnym Zjeździe Delegatów SARP zmieniono nazwę na Stowarzyszenie Architektów Polskich, zachowując tradycyjny skrót SARP. Taką nazwę Stowarzyszenie nosi do dnia dzisiejszego.

Polski Związek Piłki Nożnej

Jest największym a zarazem jednym z najstarszych polskich związków sportowych. Zjazd założycielski odbył się w dniach 20-21 grudnia 1919 roku w Warszawie. PZPN jest dobrowolnym stowarzyszeniem, neutralnym pod wzgledem politycznym, religijnym, etnicznym i rasowym. Związek jest jedynym reprezentantem sportu piłki nożnej w kraju i za granicą (mężczyzn i kobiet) w piłce jedenastoosobowej, halowej (futsal) i plażowej. Od 1923 roku jest członkiem FIFA, a od 1954 r. UEFA.

Główne cele PZPN to organizacja, rozwój i popularyzacja piłki nożnej w Polsce, promocja piłkarstwa amatorskiego i profesjonalnego oraz szkolenie młodzieży. PZPN chroni prawa zawodników, trenerów, sędziów, instruktorów, menedżerów, sędziów oraz działaczy piłkarskich.

Związek prowadzi kilkanaście reprezentacji narodowych kobiet i mężczyzn, organizuje i nadzoruje ogólnokrajowy system rozgrywek mistrzowskich i pucharowych we wszystkich, zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn. PZPN wspiera działalność Uczniowskich Klubów Sportowych, Szkół Mistrzostwa Sportowego oraz Wojewódzkich Ośrodków Szkolenia Młodzieżt, kształcących uzdolnioną młodzież.

Polski Komitet Paraolimpijski

Polski Komitet Paraolimpijski (PKPar) powołany został w sierpniu 1998 r. PKPar realizuje cele i zadania ruchu paraolimpijskiego oraz zajmuje się organizacją, upowszechnianiem i działalnością na rzecz rozwoju sportu osób niepełnosprawnych. PKPar będąc członkiem Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego (IPC) i Europejskiego Komitetu Paraolimpijskiego (EPC) jest jedynym reprezentantem sportu paraolimpijskiego na arenie międzynarodowej. Współpracuje z innymi Narodowymi Komitetami Paraolimpijskimi oraz Komitetami organizacyjnymi Igrzysk Paraolimpijskich. Podstawowe cele działania to: propagowanie idei paraolimpizmu, współudział w organizowaniu i inspirowaniu sportu paraolimpijskiego w Polsce oraz reprezentowanie go na arenie międzynarodowej, zgłaszanie i zabezpieczenie uczestnictwa polskiej reprezentacji narodowej w Igrzyskach Paraolimpijskich, a także pozyskiwanie środków finansowych dla prowadzenia działalności statutowej. Komitet jest współorganizatorem wielu imprez integracyjnych o charakterze sportowym. Organizuje zawody dla dzieci i młodzieży oraz konferencje szkoleniowe dla trenerów, lekarzy, fizjoterapeutów i animatorów sportu z zakresu sportu niepełnosprawnych.

Polski Związek Golfa

Polski Związek Golfa powstał 31 lipca 1993 roku w Warszawie. Związek zrzesza obecnie 54 kluby golfowe, do których należy ponad 3000 golfistów, posiadających oficjalny HCP PZG oraz ZK HCP Klubowy PZG.

Do głównych celów Związku należą: promocja, rozwój i organizacja sportu golfowego w Polsce oraz reprezentacja i ochrona interesów zrzeszonych w PZG polskich klubów golfowych – Członków Związku.

Polski Związek Golfa odpowiedzialny jest za opracowywanie kierunków rozwoju tej dyscypliny sportu, za wdrażanie i nadzór nad przestrzeganiem reguł gry w golfa wydanych przez R&A Rules Ltd i przetłumaczonych na zlecenie PZG na język polski, a także organizowanie i ustalanie zasad rozgrywania turniejów mistrzowskich oraz innych turniejów golfowych w Polsce, odbywających się pod auspicjami i patronatem Związku.

Polski Związek Golfa odpowiada za powołanie spośród członków PZG reprezentacji Polski (w różnych kategoriach wiekowych) oraz zgłaszanie udziału kadry w zawodach międzynarodowych. PZG wspiera również działalność klubów zrzeszonych w Związku.

Kluby zrzeszone w PZG prowadzą golfową działalność promocyjną i sportową przy 17 polach 18-dołkowych, 8 polach 9-dołkowych, 11 akademiach golfowych (od 6 do 9 dołków) oraz kilkunastu driving range’ach.

Polski Związek Kajakowy

Organizacja zrzeszająca zawodników, trenerów i działaczy polskiego kajakarstwa powstała w 1930 jako Polski Związek Kajakowców w Warszawie. Od 1946 roku występuje pod obecną nazwą. W latach 1950-56 działał jako Sekcja Kajakarstwa GKKF. Prezesem związku jest Józef Bejnarowicz.

Polski Związek Kajakowy od 1946 roku jest członkiem Międzynarodowej Federacji Kajakowej (ICF).

PZKaj był trzykrotnie organizatorem mistrzostw świata w 1990, 2001 i 2010 roku. Wszystkie te zawody odbyły się w Poznaniu na torze regatowym Malta.

Polski Związek Piłki Siatkowej

Pod obecną nazwą Polski Związek Piłki Siatkowej (PZPS) funkcjonuje od 1957 roku i jest organizacją odpowiedzialną za promocję i rozwój dyscypliny w naszym kraju.

W ciągu ostatniej dekady PZPS odegrał wiodącą rolę w zwiększaniu popularności dyscypliny, głównie poprzez zrozumienie i docenienie znaczenia zaangażowania mediów i sponsorów. Od 1997 roku Związek okazuje się być aktywnym, sprawdzonym, pełnoprawnym członkiem europejskiej i światowej siatkarskiej rodziny, podejmując się organizacji ponad kilkudziesięciu międzynarodowych imprez – począwszy od MŚ Juniorek, przez ME Kadetek i Kadetów, turnieje kwalifikacyjne do IO i MŚ, Final Four Ligi Mistrzów kobiet i mężczyzn, po Finały Ligi Światowej czy Mistrzostwa Europy Seniorów. Rokrocznie gości też u nas jeden z turniejów Swatch-FIVB World Tour w siatkówce plażowej.

Polski Związek Zapaśniczy

polski związek sportowy, (o celach nie zarobkowych) powstały w roku 1957 z przekształcenia Polskiego Związku Atletycznego. Związek jest jedynym reprezentantem sportu zapaśniczego w kraju i za granicą w zakresie przewidzianym ustawą o kulturze fizycznej i ustawą o sporcie kwalifikowanym).

Związek jest zrzeszony w Międzynarodowej Federacji Zapaśniczej. Obecnie prezesem związku jest Krzysztof Kłosek.

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska"

Organizator ogólnopolskiego Konkursu „Teraz Polska” , w którym nagradzane są najlepsze produkty, usługi, gminy oraz przedsięwzięcia innowacyjne.Dotychczas przeprowadzono dwadzieścia edycji konkursu. Wzięło w nich udział około 4500 przedsiębiorstw, nagrodzono 427 firm i 33 gminy. Od 2010 roku Kapituła Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska” nagradza także Wybitnych Polaków, którzy swoim dorobkiem zawodowym, osiągnięciami, postawą oraz zachowaniem w znaczący sposób przyczyniają się do budowy oraz promocji Polski. W 2010 roku Laureatami zostali: Wojciech Kilar (kompozytor) i Hilary Koprowski (wirusolog, immunolog).Wyrazem zaangażowania Fundacji w działania na rzecz kreowania pozytywnego wizerunku Polski na świecie jest także Program „Polski Sukces – Dokonania i Perspektywy”. Celem programu jest m.in. analiza i promocja sukcesów polskiej gospodarki. W ramach programu organizowane są konferencje i seminaria dotyczące zarówno promocji Polski, jak i tematów związanych z innowacyjnością i zrównoważonym rozwojem samorządów.Od pięciu lat, w ramach programu, funkcjonuje także Konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą promocji Polski pt. „Teraz Polska Promocja”.